Tjenester

TANTEC Digital AS tilbyr sine kunder programvare for beregning av HFC-nett og FttH med og uten geografiske kart.

Vi utvikler og supporterer også vårt kjente administrajons og monitoreringsprogram TANTEC Pega. Vi samarbeider med andre programvareleverandører med hensyn til intergrasjon mot våre egne løsninger, også tilbyr programvare fra andre interessante programvareleverandører. Rådgivning på nettløsninger og problemstillinger innen fagområdet inngår også. Ta kontakt for en nærmere prat om mulighetene.

EKOMNETT - Autorisasjon

TANTEC Digital AS er et autorisert firma innen Ekom-nett fra Nasjonal kommunikasjons-myndighet. I tillegg har vi levert komplette løsninger til mange nett i Norge og har lang erfaring i markedet. Gjennom våre mange leverandører og produsenter, også egen erfaring og godkjennelser - kan vi tilby kosteffektive løsninger innen alle våre produktområder.

Ta kontakt for nærmere informasjon.