Programvareutvikling

TANTEC Digital AS utvikler og selger programvaren TANTEC Pega, beregnet for HFC-net og FttH, og tilbyr intergrasjon mot en rekke programvare plattformer. I tillegg er det utviklet en rekke moduler som opsjoner og mange fler er under utvikling. Det kan nevnes overvåking av hovedsentraler, nettkomponenter og mottak og grafisk visning av "SNMP traps". Betjening av kryptering og dekodere inngår også i sortimentet. Vi diskuterer gjerne videreutvikling om ønskede behov med våre kunder.