Teknisk support

TANTEC Digital AS gir teknisk support på kabel-TV/HFC-net og FttH nett, bredbånd og forbrukerprodukter som bedriften selger. Ring vårt sentralbord og velg type ønsket support ved innvalg. For TANTEC Pega og for CASA CMTS-drift og IskraTEL GPON/P2P er det også opprettet egne e-mail kontoer for support som blir tilsendt til de som bruker programvaren.